Ouderenzorg

Opzet ouderenzorg

De Nepal Care Foundation heeft mede tot doel het opzetten van ouderenzorg. Gedurende onze vele bezoeken aan Nepal hebben wij gezien dat er veel “zwerf” ouderen, “straat” ouderen zijn. Wij hebben onderzoek gedaan naar en ons verdiept in de zorg voor ouderen, waarbij duidelijk is geworden dat voor hen feitelijk geen zorg en voorzieningen zijn in Nepal.
De Nepal Care Foundation wil zich daarom voor hen gaan inzetten: vanuit de zorg die vanuit Free Health Camps wordt gegeven (door artsen en verpleegkundigen) zal zorg geboden gaan worden aan ouderen.
De Free Health Camps zijn bij uitstek geschikt gebleken om in contact te kunnen komen met deze ouderen.

Wij zijn met de voorbereidingen gestart om een geschikte locatie of voorziening te vinden om “elderly care” op te zetten: 24 uurs zorg, mogelijk gecombineerd met dagopvang.