Harisiddhi maart 2018

Health Camp Harisiddhi 10 maart 2018

Het eerste Health Camp van 2018 is gehouden bij de Health Post van Harisiddhi. Dit camp was gericht op een basis medisch check-up, waarbij deze keer extra aandacht was voor nieren en urinewegen. Artsen (basis-artsen en urologen/nefrologen) en verpleegkundigen van het Sumeru Hospital in Patan hebben hier aan meegewerkt.
221 (!) patienten zijn gezien, waarbij bij in total 35 patienten afwijkingen zijn gevonden in de urine; deze patienten zijn voor vervolg onderzoek naar het Sumeru hospital verwezen voor o.a. echo’s en uroflometrie. Ook deze vervolg onderzoeken zijn door de Nepal Care Foundation betaald; met het Sumeru Hospital is hiervoor een special kortingsregeling overeengekomen.
Bij de basis check-up zijn patienten gevonden met diverse klachten waarvan de meeste ter plekke konden worden behandeld dan wel medicijnen voor zijn uitgeschreven. Ook deze medicatie (voor maximal 5 dagen) wordt door de Nepal Care Foundation vergoed.
Het Health Camp is volledig financieel verantwoord; de kosten voor dit Health Camp (vergoeding artsen, verpleegkundigen, vervoer van en naar Harisiddhi, onderzoeken, de vervolgonderzoeken en het verstrekken van medicijnen) bedroegen € 770. Dit betekent nog geen € 3,50 per geziene patient!