Harishiddi

Op 29 oktober 2016 heeft de Nepal Care Foundation een eendaags Health Camp georganiseerd in Harisiddhi. Wij mochten gebruik maken van het schoolterrein van de Shree Harisiddhi Higher Secondary School. Tijdens dit Health Camp konden inwoners van Harisiddhi een gratis basis medical check-up krijgen. Nadruk lag ook nu weer bij ouderen, mensen met een beperking en mensen voor wie de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar is en die zich de prijs van geneesmiddelen  niet kunnen veroorloven. Extra aandacht was er deze keer ook voor gynaecologische problematiek.  Wij hadden een medisch team van het Everest Hospital to onze beschikking: 2 vrouwelijke artsen (waaronder een gynaecoloog) en 6 verpleegkundigen. Tijdens dit Health Camp hebben wij 81 patiënten gezien, voornamelijk vrouwen.

Harishiddi Free Health Camp Nepal Care Foundation
Harishiddi Free Health Camp Nepal Care Foundation
Harishiddi Free Health Camp Nepal Care Foundation
Harishiddi Free Health Camp Nepal Care Foundation
Harishiddi Free Health Camp Nepal Care Foundation