Free Health Camps

De Free Health Camps richten zich naast een basis medische check-up, vooral ook op gespecialiseerde zorg gericht op diverse aandachtsgebieden zoals luchtwegen, gynaecologische-, cardiologisch- of specifiek ouderenproblematiek, ogen/KNO, diabetes en dergelijke.
Behalve de voornoemde medische zorg is er ook expliciete aandacht voor preventie en voorlichting.

Samenwerking Free Health Post

Wij werken vanuit een bestaande Free Health Post. In deze Health Post zijn enkele verpleegkundigen aanwezig en in sommige gevallen een vroedvrouw; artsen zijn niet aanwezig. Deze medische posten bieden gratis basale medische zorg en kunnen voorzien in een beperkt aantal medicijnen.
Door het organiseren van Free Health Camps willen wij vanuit de Health Post medische zorg toegankelijker maken voor de allerarmsten, gemarginaliseerden en mensen met een beperking en ondersteunen bij de bewustwording met betrekking tot preventie en hygiene.
Bij de (gespecialeerde) Free Health Camps worden wij ondersteund door Nepalese artsen en verpleegkundigen die allen verbonden zijn aan een ziekenhuis in Patan en de verpleegkundigen zijn allen volledig opgeleid en bekwaam. Artsen en verpleegkundigen krijgen een vergoeding voor hun activiteiten (conform Nepalese standaard) en tijdens de Free Health Camps wordt de eventuele medicatie (anders dan de beperkt aantal soorten vrij verstrekte medicatie) door de Foundation gratis verstrekt. Indien de klacht/kwaal hiertoe aanleiding geeft zal de persoon worden doorverwezen naar het ziekenhuis, waar zij tegen gereduceerd tarief verdere medische zorg kunnen ontvangen.

In 2018 zullen enkele Free Health Camps in Harisiddhi (een plaatsje ca. 10 km. ten zuiden van Kathmandu) worden georganiseerd. Wij zullen in 2018 enkele keren naar Nepal gaan om de Free Health Camps te ondersteunen en te begeleiden. Op basis van deze ervaringen willen wij onze ondersteuning aan de Health Posts verder uitbreiden naar andere dorpjes.

Brick factory

Aan de rand van het dorpje Harisiddhi is een brickfactory. Behalve dat de werkomstandigheden in deze steenfabriek slecht zijn, is ook de huisvestiging van de werknemers (met hun hele gezin!) op zijn zachts gezegd erg primitief. Ook de hygiene, voeding en gezondheidszorg laat veel te wensen over. Tijdens ons verblijf in November 2018 hebben we de mensen van de brickfactory bezocht en in samenwerking met de HealthPost van Harisiddhi gaan we in 2019 ons inzetten om hem te ondersteunen.

Concreet willen we zo spoedig mogelijk (februari/maart 2019) een HealthCamp gericht op kinderen organiseren, waarna ook preventie en voorlichting gepland staan.
Tijdens de afgelopen Kerstbijeenkomsten van Bartiméus in Doorn is gecollecteerd voor de Nepal Care Foundation en dankzij de prachtige opbrengst van € 1000 kan dit HealthCamp gerealiseerd worden!
Wij willen dan ook de medewerkers van de pastorale dienst van Bartiméus en alle betrokkenen hartlijk bedanken!

Preventie en voorlichting

Zoals overal geldt ook in Nepal: voorkomen is beter dan genezen! Belangrijk is dan ook dat tijdens de Free Health Camps voorlichting wordt gegeven over basis gezond-zijn, hygiene, zelf verzorging e.d.
Voorlichting over handen wassen, tandenpoetsen, water zuiveren en zeker ook de voorlichting over voedsel en voedselbereiding is zeer belangrijk. Tijdens de Free Health Camps hebben wij al vaak moeten constateren dat juist door verkeerd en vaak ook erg eenzijdige voeding, veel klachten ontstaan. De basis voeding bestaat voor veel Nepalesen uit Dal Bhat: (veel) rijst met “iets” erbij. Dit is dan meestal een klein beetje aardappels, bonen of een klein beetje groenten. Het eten van fruit of voldoende eten van groenten kan veel maag/darm klachten voorkomen. Maar zeker ook de voorlichting over het minder gebruik van zout (wat vaak met grote hoeveelheden wordt toegevoegd: eetlepels in plaats van het ons bekende “snufje”!) en voldoende (water) drinken kan veel bijdragen aan de algemene gezondheid.
Door voorlichtingspakketten te maken en deze gratis beschikbaar te stellen aan de bezoekers van de Free Health Camps, hopen wij gezondheidsproblemen te voorkomen. De samenwerking met een Health Post geeft ook de gelegenheid mensen frequent te laten terugkomen bij de Health Post (“nazorg”)  zodat de voorlichting herhaald gegeven kan worden en effectiever kan worden begeleid.

Kraamkamer Health Post Harisiddhi

De kraamkamer in de Health Post van Harisiddhi was erg basaal en het bed om op te bevallen was erg slecht, zwak/ondeugdelijk en niet goed schoon te maken. Ook een couveuse en een doppler waren zeer gewenst.
Met name in het najaar, winter en voorjaar kan het erg koud zijn, ook in de kraamkamer: verwarming is hier niet aanwezig! Een couveuse (eenvoudig, zonder ingewikkelde apparatuur en mogelijkheden, maar vooral bedoeld om warm te houden) was daarom erg gewenst.

Dankzij dhr. de Bie, kinderarts in het “Zuwe Hofpoort” ziekenhuis in Woerden, hebben wij een couveuse gedoneerd gekregen!
De heer Vermeulen van fa. Holland Packing B.V. heeft er voor gezorgd dat zijn bedrijf de couveuse voor ons gratis heeft verpakt in een stevige houten kist. De couveuse is naar Nepal gezonden en op 25 februari 2018 hebben wij de couveuse zelf kunnen ophalen van het vliegveld in Kathmandu en naar Harisiddhi vervoerd.
Na installatie en instructie hebben wij op 3 maart 2018 de couveuse officieel overgedragen aan de Health Post.

De collecte gehouden op de Brede School (Bosschool) van Bartimeus in Doorn tijdens de kerstviering 2017 was bestemd voor onze Stichting. Hierdoor hebben we een deugdelijke en professionele Doppler kunnen aanschaffen; deze hebben we gelijktijdig met de couveuse kunnen overdragen. Dankzij deze Doppler kunnen, naast de vroedvrouw, moeder en ook andere familie-leden vroeg het hartje van het ongeboren kindje zelf horen.

Dankzij vervolg-acties en giften hebben we ook een nieuw kraambed aan kunnen schaffen. Joke heeft deze in april 2018 overhandigd aan de Health Post.

Dankzij deze fantastische giften en ondersteuning hebben wij de kraamkamer in de Health Post van Harisiddhi op weten te knappen! Allen heel hartelijk bedankt!

 

 

Babykleren

In 2018 waren we ook in de gelegenheid om erg veel (heel kleine) baby kleren mee te nemen naar Nepal. Deze kleertje zullen gegeven worden aan jonge ouders die gebruik gaan maken van de kraamkamer in de Health Post.
En al enkele jaren is er een groep dames in Brummen die babykleertje, dekentjes e.d. breit en haakt en die we elke keer weer mee kunnen nemen naar Nepal. Deze worden dankbaar in ontvangst genomen.

 

Samenwerking met Sumeru Hospital Patan

De Nepal Care Foundation werkt bij het organiseren van de Free Health Camps samen met het Sumeru Hospital in Patan, een stad ten zuiden van Kathmandu. Dit ziekenhuis heeft vele specialismen in huis en stellen artsen, specialisten en verpleegkundigen beschikbaar voor de Health Camps. Medicatie wordt via hen (tegen inkoopsprijs) ingekocht en eventuele vervolgonderzoeken en behandelingen na een Health Camp worden tegen gereduceerd tarief uitgevoerd.
Door samen te werken met dit ziekenhuis wordt continuering van zorg beter regelbaar en willen we ook onze “awareness camps” (gericht op preventive en voorlichting) vorm gaan geven.

Sponsoren Free Health Camp

U kunt een deel of delen van een Free Health Camp sponsoren. Voor bedrijven of instanties wellicht een deel dat aansluit bij de eigen activiteiten en werkzaamheden (wellicht dat u ook voordelen ziet in het benoemen van de sponsoring in uw eigen publicaties!). Als tegenprestatie zullen wij u als sponsor vermelden op onze website.

Om u een indruk te geven:
Kosten Free Health Camp (ca. prijs):

  • Medicijnen: per Health Camp ca. € 250
  • Vergoeding aan artsen en verpleegkundigen: per Health Camp ca. € 250
  • Gespecialiseerd instrumentarium en apparatuur, inclusief vervolg onderzoeken ca. € 350
  • Vervoer naar en van de locatie van het te houden Health Camp: ca. € 50
  • Voorlichtingsmateriaal: per Health Camp ca. € 25
  • Promotie en verblijfskosten € 75


Voor totaal ca. € 1000 is een Free Health Camp te organiseren!
Informatie en aanmelding kan via het Contactformulier.

 

Georganiseerde Free Health Camps

Link naar: Healthcamp 29 december 2018

Link naar: Healthcamp 24 November 2018

Link naar: Healthcamp 17 November 2018

Link naar: Harisiddhi healthcamp 21 april 2018

Link naar: Harisiddhi healthcamp 9 april 2018

Link naar: Harisiddhi healthcamp 10 maart 2018

Link naar: Sankhu healthcamp 8 april 2017

Link naar: Harisiddhi healthcamp 29 oktober 2016

Link naar: Chabahil healthcamp 22 oktober 2016

Dankzij acties en giften zijn wij in staat geweest om in 2018 een 6-tal Free Health Camps te organiseren.

In januari 2019 staat een pedriatic camp gepland en er worden voorbereidingen getroffen voor een dental/oral camp en een orthopaedic camp.
Tevens wordt gewerkt aan enkele awareness programma’s (preventie en voorlichting); houd de website in de gaten voor het laatste nieuws!