Free Health Camps, Kathmandu Nepal

Nepal Care Foundation

Wie zijn wij?

De Nepal Care Foundation (statutair de internationale handelsnaam van Stichting Nepal Care) is een stichting opgericht door de Nederlandse verpleegkundigen Joke en Eric van Heuvelen. Zij bezoeken Nepal al vele jaren en zijn zeer betrokken bij Nepal en het Nepalese volk. Hun ervaring in de zorg voor verstandelijk- en meervoudig beperkten, mensen met een visuele beperking, evenals hun ervaring in psychiatrische- en algemene ziekenhuiszorg en de ervaring in de ouderenzorg zal worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Nepal Care Foundation Free Health Camps en Ouderenzorg

Nepal Health Camps ouderenzorg stichting care foundation producten fairtrade

Wat drijft ons

Na de grote aardbeving in 2015 zijn wij gestart met medische ondersteuning: Joke heeft onbetaald verlof genomen voor 4 maanden (september t/m december 2015) om te gaan werken als verpleegkundige in Nepal. Zij is toen ook gestart met de eerste Free Health Camps rondom Kathmandu, omdat juist toen duidelijk werd dat veel arme Nepalesen geen gebruik kunnen maken van medische zorg omdat deze of te duur of niet toegankelijk voor hen is.

Nepal Health Camps ouderenzorg stichting care foundation producten fairtrade

Wat willen wij bereiken

De Nepal Care Foundation heeft tot doel fondsen en middelen werven om hiermee Free Health Camps te organiseren waardoor het mogelijk wordt om basis en meer specialistisch medische hulp/zorg aan de allerarmsten, ouderen en mensen met een beperking in Kathmandu en omgeving te kunnen bieden.
Tevens heeft de stichting een hiervan afgeleid doel: het geven van 24 uurs ouderenzorg in Kathmandu en omgeving, waarbij regie op eigen leven het uitgangspunt is.
Voor het organiseren van de Free Health Camps zullen (financiële) middelen gevonden moeten worden. Voor de op te zetten ouderen zorg zal dit nog meer gaan gelden. Wij zamelen o.a. geld in door het houden van verschillende acties en wij laten ons graag uitnodigen bij verenigingen, organisaties en bedrijven om meer over onze plannen en over Nepal te vertellen en te laten zien. Door verkoop van typische Nepali producten (Yak shawls en dekens, Cashmere shawls en dekens, allen Fairtrade geproduceerd!) willen wij onze stichting onder de aandacht brengen en de (bescheiden) winst zal volledig ten goede komen aan de Nepal Care Foundation. De verkoop vindt “live” plaats bij diverse gelegenheden (zoals markten) en via onze webshop.
Graag willen we ook mensen uitnodigen ons te sponsoren en/of donateur te worden. Zie hiervoor Sponsoring en Donatie.

Nepal Care Foundation Free Health Camps en Ouderenzorg

Nepal Health Camps ouderenzorg stichting care foundation producten fairtrade

Hoe werken wij

Als stichting willen we zo professioneel en transparant mogelijk werken. Dit betekent onder andere dat wij in Nederland worden geadviseerd door artsen die bekend zijn met de situatie in Nepal (en incidenteel ons ook in Nepal tijdens Free Health Camps ondersteunen). De Nepal Care Foundation is ingeschreven in de KvK en is aangemerkt als ANBI. Vanuit Nepal vindt regelmatige rapportage plaats, waardoor een goede feedback mogelijk is en wij up-to-date worden gehouden over de activiteiten.
Op deze website zullen (foto) verslagen worden geplaatst van de gehouden activiteiten. Ook plaatsen wij geregeld iets op onze Facebook pagina.

 

De Stichting

Het bestuur van de Stichting Nepal Care/Nepal Care Foundation bestaat uit:
Eric van Heuvelen (onbezoldigd), voorzitter
Sophie te Riele (onbezoldigd), secretaris
Jelle van Heuvelen (onbezoldigd), penningmeester

 

 

ANBI

De Stichting Nepal Care (Nepal Care Foundation) is per 7 oktober 2016 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Giften aan onze stichting zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.